Ang pangangailangan para sa programa ng pamamahagi ng pagkain ay lumalaki sa Geneva, ngunit pinilit ng Salvation Army na isara ito

Ang Salvation Army ng Geneva ay hindi nakakuha ng sapat na mga donasyon upang mapanatili ang isa sa mga pangunahing programa nito.

Ang programa ng pamamahagi ng pagkain ay nakadepende sa mga donasyon ng mga sariwa at frozen na pagkain mula sa mga rest stop sa Thruway at iba pang mga organisasyon. Ngayon, dahil sa pandemya ng COVID-19 — karamihan sa mga negosyong iyon ay sarado o kulang sa produkto.

Walang sapat na supply para panatilihing tumatakbo ang programa ng pamamahagi ng pagkain, kaya ginawa ng The Salvation Army ang mahirap na desisyon na suspindihin ang programa.

Bukas pa rin ang Food Pantry mula 9:30 a.m. – 12 p.m.Ang mga miyembro ng kawani ay tumatanggap ng mga order sa pamamagitan ng telepono at nag-iiskedyul ng appointment para sa mga tao na kunin ang kanilang pagkain. Sasalubungin sila ng mga boluntaryo sa pintuan dala ang kanilang kahon ng pagkain sa oras ng appointment. Ang mga taong pumupunta sa pantry ng pagkain ay karaniwang pinapayagang pumili kung ano ang gusto nila, ngunit ang The Salvation Army ay nag-aalok na ngayon ng mga naka-pack na kahon upang manatili sa loob ng mga bagong alituntunin sa kalusugan upang limitahan ang mga tao sa pagtitipon at mapanatili ang pagdistansya mula sa ibang tao. Upang mag-iskedyul ng appointment o magboluntaryong tumulong sa mga taong nangangailangan, tumawag sa 315-789-1055.

Sina Kapitan Luis at Nydia Martinez ay ang mga Commanding Officer ng The Salvation Army sa Geneva. Sinabi ni Kapitan Luis na dumami ang bilang ng mga taong pinaglilingkuran niya, at inaasahan niyang patuloy na tataas ang bilang na iyon. Sa loob lamang ng dalawang linggo, ang pangangailangan para sa ating tulong sa Food Pantry ay tumaas mula sa tatlong araw-araw na appointment sa humigit-kumulang labintatlo, sabi ni Kapitan Luis Martinez. Inaasahan namin na mas maraming tao ang mangangailangan ng aming mga serbisyo, dahil mas maraming tao ang furlough o tinanggal sa trabaho.

kailan ang susunod na stimulus check 2021

Ang Salvation Army ay namamahagi pa rin ng mga voucher para sa mga pangangailangan tulad ng mga emergency na reseta, mga pananatili sa hotel para sa mga walang tirahan, at mga pagbabayad ng utility. Ang mga kahilingang iyon ay tinatanggap din sa telepono at ang pagkuha ay sa pamamagitan ng appointment lamang.Samantala, ang Salvation Army ay gumagamit ng teknolohiya para panatilihing espirituwal na konektado ang mga tao habang sila ay nakahiwalay sa lipunan. Ang mga pag-aaral sa Bibliya sa parehong English at Spanish ay nakaiskedyul pa rin ng maraming beses bawat linggo gamit ang Zoom video conferencing. Ang mga araw at oras ay ang mga sumusunod: English- Lunes 7:00 pm-8:00 pm at Miyerkules: 6:30-8:00 pm. Spanish- Lunes 6:00pm-7:00pm at Huwebes: 6:30pm-8:00pm. English at Spanish: Linggo 10:00 am. Para sumali, pumunta sa https://zoom.us/join at idagdag ang naaangkop na ID Code: Spanish- 3154883402 o English-8340967723

Lahat ng mga programang pambata at ang Afterschool Teen’s Café ay kinansela.

Ang mga serbisyo ng simbahan ay hindi ginaganap sa kapilya, ngunit ang Salvation Army ay nagsi-stream ng mga serbisyo sa Linggo sa link na ito: http://saconnects.org/live/ .

Sinabi ni Kapitan Martinez na ang mga pagbabago sa mga hindi pa naganap na panahong ito ay maaaring hindi inaasahan at mabilis. Sinabi niya na ang pinakamahusay na paraan upang manatiling napapanahon sa The Salvation Army ay suriin ang pahina sa Facebook - https://www.facebook.com/SalvationArmyGeneva/

Ang mga donasyon ay tinatanggap sa http://bit.ly/tsageneva.


Kunin ang pinakabagong mga ulo ng balita na inihahatid sa iyong inbox tuwing umaga? Mag-sign up para sa aming Morning Edition upang simulan ang iyong araw.
Inirerekumendang