Ang kurso ng pre-licensing para sa mga nagmamanehong may hawak na permit ay maaaring ipagpatuloy sa New York

Noong Martes, inanunsyo ni Gov. Andrew Cuomo na ang mga lisensyadong paaralan sa pagmamaneho ng DMV ay maaari na ngayong magsagawa ng mga kursong Pre-Licensing sa pag-aaral ng distansya.

New york state fair vendor list

Ang '5-hour' ay ang akademikong bahagi ng isang driver na may hawak ng permit para gawin ang susunod na hakbang. Ngayon bagaman, maaari silang maging digital.
Dahil sa krisis sa pampublikong kalusugan ng COVID-19, ang mga driving school sa buong estado ay hindi nakapag-alok ng Pre-Licensing Course – kilala rin bilang limang oras na kurso – sa mga mag-aaral. Upang ligtas na matugunan ang pangangailangan para sa pagsasanay sa pagmamaneho habang sumusunod sa mga alituntunin sa social distancing, ang Departamento ng Estado ng Mga Sasakyang De-motor ay nagbigay ng patnubay sa mga paaralan sa pagmamaneho na nagpapahintulot sa kanila na magsagawa ng mga Pre-Licensing Courses gamit ang matatag at secure na teknolohiya, tulad ng Zoom, WebEx, Go Sa Pagpupulong at Skype.

wwe meet and greet 2015

Habang patuloy tayong nagtatatag ng bagong normal, mahalagang maging flexible sa kung paano natin pinangangasiwaan ang ilang partikular na serbisyo kabilang ang proseso para sa pagkuha ng lisensya sa pagmamaneho, sabi ni Gobernador Cuomo. Ang kursong paunang paglilisensya ay kritikal para sa mga taga-New York na matutunan kung paano magmaneho nang ligtas, at ang pagpayag sa mga paaralan sa pagmamaneho na ituro ang kursong ito nang malayuan ay magbibigay-daan sa mga kurso na ipagpatuloy nang hindi nalalagay sa panganib ang kalusugan at kaligtasan ng mga kalahok.


Anumang DMV licensed driving school na kasalukuyang awtorisadong magturo ng Pre-Licensing at pinipiling magsagawa ng kurso sa pamamagitan ng distance learning technology ay maaaring gawin agad ito sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon:

  1. Ang mga paaralan ay hindi kinakailangang humingi ng pag-apruba mula sa DMV bago ipatupad ang opsyon sa pag-aaral ng distansya, ngunit dapat silang magkaroon ng wastong pag-endorso ng Pre-Licensing upang makapaghatid ng mga kurso at gumamit ng isa o higit pang mga kwalipikadong instruktor.
  2. Ang mga kurso ay dapat maihatid nang live, sa real-time, ng mga kwalipikadong tagapagturo ng Pre-Licensing ng paaralan sa pamamagitan ng mga video session. Ang opsyon sa teleconferencing ng paaralan ay dapat magbigay ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga instruktor at mag-aaral, nang harapan, tulad ng gagawin nila sa isang tradisyonal na silid-aralan, ngunit sa virtual na kapaligiran. Ang software o mga programa sa kompyuter para maghatid ng kurso nang walang kwalipikadong tagapagturo ay hindi pinapayagan.
  3. Ang mga mag-aaral ay dapat mag-preregister at ipakita ang kanilang permit sa pag-aaral upang makilala ng paaralan ang mag-aaral, matiyak na ang mag-aaral ay karapat-dapat na kumuha ng kurso at itala ang impormasyon ng mag-aaral na nakalista sa permit. Ang mga Driving School ay dapat sumunod sa lahat ng naaangkop na mga alituntunin sa social distancing na inisyu ng Kagawaran ng Kalusugan ng estado at mga lokal na hurisdiksyon, at sa anumang mga paghihigpit sa pagpapatakbo na kinakailangan ng New York Forward, kung ang pre-registration ay ginawa nang personal sa lugar ng negosyo ng paaralan.
  4. Sa oras ng pagpapatala, dapat bigyan ng paaralan ang mag-aaral ng mga tagubilin na nagpapaliwanag sa mga kinakailangan para sa paglahok at pagkumpleto ng kurso, kabilang ang anumang mga kinakailangan sa teknolohiya na dapat malaman ng mag-aaral.
  5. Ang inaprubahan ng DMV na Pre-Licensing Course Curriculum at ang nilalaman ay dapat maihatid bago ibigay ng instruktor ang MV-278 course completion certificate. Dapat tiyakin ng mga Driving School na ang mga sertipiko ng pagkumpleto ng kurso ay ibinibigay lamang sa mga mag-aaral na nakatapos ng kurso, ay karapat-dapat at nakilala ng Driving School sa oras ng pagpapatala at sa buong kurso. Sa pagkumpleto ng kurso, ang sertipiko na nilagdaan ng instruktor ay ipapadala sa address sa permiso ng kliyente na may mga tagubilin para sa mag-aaral na lagdaan ito bago mag-iskedyul ng appointment sa pagsusulit sa kalsada ng DMV.
  6. Ang mga kurso sa pag-aaral ng malayo ay hindi sasailalim sa mga kinakailangan sa pag-apruba sa silid-aralan, ngunit ang lokasyon kung saan nagmumula ang instruktor ay dapat na angkop, walang nakakagambala at nakakatulong sa pag-aaral.
  7. Ang paaralan ay dapat magpanatili ng mga rekord alinsunod sa regulasyon at, sa kaso ng distance learning, dapat ding panatilihin at itala ang paraan ng paghahatid at instruktor na naghahatid ng kurso.
  8. Ang paaralan at ang mga instruktor nito na gumagamit ng distance learning ay may pananagutan sa pagpapanatili ng kaligtasan at pagkapribado ng mga mag-aaral at ang integridad ng kurso sa loob ng mga parameter na nakalista sa itaas at alinsunod sa lahat ng mga batas, regulasyon at patakaran na namamahala sa mga paaralan sa pagmamaneho, mga guro sa paaralan sa pagmamaneho at ng Pre - Kurso sa Paglilisensya.
  9. Ang mga paglabag sa batas, regulasyon o patakaran, kabilang ang mga nakalista sa notice na ito, ay napapailalim sa pagsususpinde o pagbawi ng lisensya sa paaralan sa pagmamaneho at sertipikasyon ng instruktor.
Inirerekumendang