Tops, Price Chopper sumali sa mga tawag para sa pagtaas ng SNAP sa New York

Ang mga pangunahing retailer ng pagkain sa Upstate New York, kabilang ang Price Chopper at Tops Friendly Markets, kasama ang mga tagapagtaguyod ng kalusugan, ay hinihimok si Gobernador Kathy Hochul na dagdagan ang mga benepisyo ng SNAP upang matugunan ang kawalan ng seguridad sa pagkain. Ang Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) ay nagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga pagbili ng pagkain sa mga indibidwal at pamilyang mababa ang kita. Sa New York, ang kasalukuyang maximum na SNAP allotment para sa isang tao ay $291 buwan-buwan, o humigit-kumulang $9.70 bawat araw.

 DiSanto Propane (Billboard)

Ang data ng estado ay nagpapakita na humigit-kumulang isa sa apat na matatanda sa New York ang nahaharap sa kawalan ng seguridad sa pagkain, na may mas mataas na mga rate sa ilang mga county. Ang pag-aalala na ito ay ipinahayag sa buong bansa, dahil ang kamakailang pananaliksik sa USDA ay nagpapahiwatig na isa sa limang bata sa U.S. ay nakakaranas din ng kawalan ng seguridad sa pagkain. Ang itinaguyod na pagtaas, na iminungkahi sa batas nina Senator Rachel May at Assemblymember Jessica Gonzalez-Rojas, ay naglalayong magtakda ng minimum na buwanang benepisyo ng SNAP na $100.

Ang pagtulak para sa pagtaas na ito ay kasunod ng pag-expire ng pansamantalang pinalawak na benepisyo ng SNAP na ipinakilala sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Ang pag-expire na ito ay nagresulta sa isang makabuluhang pagbawas sa tulong para sa maraming tatanggap, na nakita ng ilan na bumaba ang kanilang mga benepisyo sa minimum na $23 bawat buwan. Ang iminungkahing pagpapalawak ay itinuturing na mahalaga para sa pagtiyak ng pangunahing seguridad sa pagkain at pagpapasigla sa mga lokal na ekonomiya.Inirerekumendang