Auburn

Ang Freedom Recreational Services ay pinagsama sa ARISE

Ang Freedom Recreational Services ay pinagsama sa ARISE

Dalawang nonprofit na organisasyon sa gitnang New York na nagbibigay ng mga serbisyo para sa mga taong may mga kapansanan ay nagsanib. Ang Auburn-based Freedom Recreational Services para sa Kabataang may Kapansanan ay naging bahagi ng ARISE, isang Malayang Pamumuhay...