Na-host ang Holiday Party para sa mga beterano na walang tirahan sa Rochester at kanilang mga pamilya na tinulungan ng Housing Voucher Program ng VA

Ang Mount Hope Transition Center ng Canandaigua VA Medical Center sa 1867 Mount Hope Avenue, Rochester, NY, na nagbibigay ng mga voucher sa pabahay para sa mga Beterano na walang tirahan o nasa panganib na mawalan ng tirahan, ay nagho-host ng ika-5 taunang holiday party nito para sa mga Beterano at kanilang mga pamilya, na ngayon magkaroon ng pabahay dahil sa programa, sa Biyernes, ika-14 ng Disyembre, 2018 mula 11:30AM hanggang 1PM. Ang holiday party na ito ay sinusuportahan ng Blue Star Mothers # 1.

Nag-donate ng pera ang mga boluntaryo mula sa Canandaigua VA Medical Center para sa holiday party para makabili ng sariwang prutas, mga veggie tray, iba't ibang subs, holiday cookies at cake. Ngayong taon ang Pizza 4 Patriots ay nag-donate ng 15 sheet na pizza para sa layunin. Nagsimula ang Pizza 4 Patriots noong 2008 sa Chicago ni Mark Evans. Nagpadala siya ng mga pizza na istilo ng Chicago sa mga tropang naglilingkod sa Gitnang Silangan. Pagkalipas ng sampung taon, ang asawang si G. Evans, si Gail, at ang kanilang anak ay patuloy na naghahatid ng mga pizza sa 45 VA sa buong bansa sa Veterans for Veterans Day. Maaaring dalhin ng mga beterano ang mga natira sa bahay.

Ang Blue Star Mother's #1 ay umampon ng 10 pamilya at 20 solong lalaking Beterano na nasa matatag na pabahay ngunit kakaunti ang pera upang mabuhay. Ang mga kawani ng Transitional Housing ay nagbigay sa Blue Star Mothers ng mga holiday wish list ng bawat Beterano, at mga miyembro ng pamilya, kabilang ang mga bata. Makakatanggap ang mga beterano ng isang holiday gift card upang mapili nila ang kanilang sariling karne ng hapunan sa holiday at iba't ibang side dish at makabili ng mga item mula sa kanilang listahan ng holiday wish. Ang mga beterano ay binibigyan din ng mga medyas na puno ng personal na kalinisan ng mga boluntaryo ng Canandaigua VA Medical Center. Humigit-kumulang apatnapung Beterano at kanilang mga pamilya ang dumalo sa kaganapan. Ngayong taon isang lola na tumutulong sa pagpapalaki ng kanyang mga apo at isang babaeng Beterano kasama ang kanyang bagong panganak ay inaasahang dadalo sa pagdiriwang ng kapaskuhan.

Ang Blue Star Mothers ay isang pribadong nonprofit na organisasyon sa United States na nagbibigay ng suporta para sa mga ina na may mga anak na lalaki o babae sa aktibong serbisyo sa U.S. Armed Forces.Inirerekumendang