Pinapayagan ng bagong batas ang mga nakaligtas sa karahasan sa tahanan na panatilihing pribado ang mga talaan ng pagboto

Ang isang bagong panukalang batas na itinataguyod nina Assemblywoman Nily Rozic at Senator Zellnor Myrie ay magbibigay-daan sa mga nakaligtas sa karahasan sa tahanan na bumoto nang hindi nababahala tungkol sa kanilang personal na impormasyon na makukuha.

Sa pamamagitan ng paglagda sa isang affidavit maaari nilang panatilihing pribado ang kanilang mga rekord ng botante.

Ang ilang mga residente ay nag-opt out sa pagboto nang buo dahil sa takot na mahanap sila ng kanilang nang-aabuso. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling kumpidensyal ng mga detalye, maaari silang bumoto nang walang pag-aalala.
Maaaring ma-verify ang impormasyon ng botante ngunit ang kanilang mga detalye, tulad ng tirahan, ay pananatiling kumpidensyal.Mayroong isang batas sa halalan na katulad nito, na nagpapahintulot sa isang nakasulat na pahayag na nanunumpa na sila ay naging biktima ng pang-aabuso sa tahanan kaya nangangailangan sila ng isang espesyal na balota.


Kunin ang pinakabagong mga ulo ng balita na inihahatid sa iyong inbox tuwing umaga? Mag-sign up para sa aming Morning Edition upang simulan ang iyong araw.
Inirerekumendang