Canandaigua

HELMING: Kailangan ng Common Core ng overhaul

HELMING: Kailangan ng Common Core ng overhaul

Malaking pagbabago ang nasa unahan para sa mga pamilya ng New York na may mga batang nasa edad na sa paaralan dahil ang Common Core Standards ay patungo sa isang malaking pag-aayos. Inilunsad sa buong bansa noong 2011, ang Common Core ay nilayon...